Výhody online školení BOZP, požární ochrany, řidičů a první pomoci

28.01.2017 08:13

Každý zaměstnavatel má ze zákona povinnost školit své zaměstnance o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP), požární ochraně (PO) vč. zabezpečení školení řidičů a první pomoci. Uvedená školení často představují velkou administrativní zátěž, vyžadují spoustu času na organizaci, zajišťování lektorů, školících prostor nebo následnou kontrolu.

 

Vybrané výhody online školení

 • nemusíte nic organizovat, zajišťovat školící prostory ani lektory
 • zaměstnanci mohou absolvovat školení kdykoliv a odkudkoliv
 • kurzy vždy aktuální
 • ověření znalostí a certifikace probíhají online

 

Školení online zaměstnanců o požární ochraně obsahuje seznámení:

 • s organizací a zajištěním požární ochrany a se základními povinnostmi vyplývajícími z předpisů o požární ochraně,
 • s požárním nebezpečím vznikajícím při činnostech provozovaných právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou v místě výkonu práce zaměstnance,
 • s požárním řádem, s požárními poplachovými směrnicemi, popřípadě s požárním evakuačním plánem a další dokumentací obsahující stanovení podmínek požární bezpečnosti při činnostech vykonávaných na pracovišti,

Školení o požární ochraně na pracovišti by zaměstnanec měl být seznámen: 

 • se zvláštními požadavky na provoz a obsluhu instalovaných technických zařízení v případě požáru,
 • se zajištěním požární ochrany v době sníženého provozu a v mimopracovní době,
 • s rozmístěním a se způsobem použití věcných prostředků požární ochrany na pracovišti,
 • s funkcí, popřípadě způsobem obsluhy požárně bezpečnostních zařízení na pracovišti.

 

Školení zde: http://www.skolenionline-bozp.cz

TOPlist

Nová rubrika

28.04.2015 08:05
Kvalitní německá, spolehlivá tepelná čerpadla.                                                                    Nyní i na...
12.12.2014 16:36
Objednávat služby můžete také na stránkách revize-pozarni.cz
29.09.2014 20:53
Prodej nejlevnějších hydrantových systémů:hydrant4.webnode.cz
11.06.2014 12:37
Nejlevnější hasicí přístroje:hasicipristroje3.webnode.cz
18.05.2014 23:02
Zajištujeme služby všech zákonných revizí na úseku požární ochrany. Např. hydrantů, nouzového osvětlení, hasicích přístrojů, hydrantů atd. Služby zajištujeme za nejlepší ceny na trhu. Neváhejte nás kontaktovat o cenovou nabídku.   
01.01.2013 21:20
  Výkon státního požárního dozoru Souhrnný název státní požární dozor zahrnuje jednotlivé oblasti činností, které jsou vykonávány příslušnými orgány, které zde zastupují stát. Dotčenými orgány státní správy na úseku požární ochrany a orgány vykovávající státní požární dozor jsou...
31.10.2012 18:37
Hasící přístroje s revizí zdarma - nejlevnější hasicí přístroje na trhu Práškový hasicí přístroj - PG 6 34A 183B CENA:789 KČ* Práj - PG 6 34A 18   Přístroje jsou určeny k hašení požáru v počáteční fázi, v průmyslu, obchodě, úřadech, skladech, obchodních domech, školách,...
28.07.2012 12:04
  Hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru může uložit pokutu až do 250 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí nebo až do 500 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující...
<< 1 | 2

Kontakt

TechnikPO s.r.o. Komenského 96
Černošice
Praha-západ
25228
IČO:04986458
DIČ:CZ04986458
Preferujeme emailovou komunikaci. Pokusíme se Vám co nejdříve odpovědět.
Děkujeme za pochopení.
technikpo@technikpo.cz