Hasicí přístroje + požární hadice

31.10.2012 18:37

Hasící přístroje s revizí zdarma - nejlevnější hasicí přístroje na trhu

Práškový hasicí přístroj - PG 6 34A 183B
CENA:789 KČ*

Práj - PG 6 34A 18

Práškový hasicí přístroj - PG 6         34A   183B

Přístroje jsou určeny k hašení požáru v počáteční fázi, v průmyslu, obchodě, úřadech, skladech, obchodních domech, školách, hotelích, nemocnicích,kde nesmí dojít k poškození vodou nebo pěnou. Zvláště jsou vhodné v olejových a plynových kotelnách, i elektrická zařízení pod napětím do 1000V.
Přenosný hasicí přístroj PG 6 je určen k hašení tříd požáru A,B,C a splňuje hasicí schopnost 34A 183B. Podle vyhlášky MV 23/2008 může být použit v rodinných domech.

Hasební schopnost: 34 A;  183 B;  C 

Typ přístroje Rozměry
V/Š/H (mm)
Váha
(KG)
Hasivo Výtlačný
prostředek
Teplotní funkční
rozsah (°C)
Min. doba
činnosti (s)
PG 6     34A  183B 521/162/197 9,45 ABC 6kg dusík -30 až + 60 20


 

Práškový hasicí přístroj - 6 Pd ReAl ST/EN3
CENA:759 KČ*

Práškový hasicí přístroj - 6 Pd ReAl ST/EN3

Práškový hasicí přístroj - 6 Pd ReAl ST/EN3
 

Přístroje jsou určeny k hašení požáru v počáteční fázi, v průmyslu, obchodě, úřadech, skladech, obchodních domech, školách, hotelích, nemocnicích, kde nesmí dojít k poškození vodou nebo pěnou, zvláště vhodné v olejových a plynových kotelnách, i elektrická zařízení pod napětím do 1000V.

Hasební schopnost: 21 A;  113 B;  C

Typ přístroje Rozměry
V/Š/H (mm)
Váha
(KG)
Hasivo Výtlačný
prostředek
Teplotní funkční
rozsah (°C)
Min. doba
činnosti (s)
6 Pd ReAl ST/EN3 512/159/197 9,8 ABC 6kg dusík -30 až + 60 12

 

 

Práškový hasicí přístroj - 2 Pi ReAl ST/EN3
CENA:480 KČ*

Práškový hasicí přístroj - 2 Pi ReAl ST/EN3

Práškový hasicí přístroj - 2 Pi ReAl ST/EN3
 

Přístroje jsou určeny k hašení požáru v počáteční fázi, vhodné pro dopravní prostředky, v obchodě, průmyslu, archivech, v domácnostech, všude, kde nesmí dojít k poškození vodou nebo pěnou, i elektrická zařízení pod napětím do 1000 V.

Hasební schopnost: 8 A;  34 B;   C

Typ přístroje Rozměry
V/Š/H (mm)
Váha
(KG)
Hasivo Výtlačný
prostředek
Teplotní funkční
rozsah (°C)
Min. doba
činnosti (s)
2 Pi ReAl ST/EN3 406/105/130 4,1 ABC 2kg dusík -30 až + 60 9

 

Práškový hasicí přístroj - 1 Pi ReAl ST/EN3
CENA:420 KČ*

Práškový hasicí přístroj - 1 Pi ReAl ST/EN3

Práškový hasicí přístroj - 1 Pi ReAl ST/EN3
 

Přístroje jsou určeny k hašení požáru v počáteční fázi, vhodné pro dopravní prostředky, v obchodě, průmyslu, archivech, v domácnostech, všude, kde nesmí dojít k poškození vodou nebo pěnou, i elektrická zařízení pod napětím do 1000 V.

Hasební schopnost: 5 A; 21 B;  C

Typ přístroje Rozměry
V/Š/H (mm)
Váha
(KG)
Hasivo Výtlačný
prostředek
Teplotní funkční
rozsah (°C)
Min. doba
činnosti (s)
1 Pi ReAl ST/EN3 319/81/73 2,3 ABC 1kg dusík -30 až + 60 6

 

 

 

 

Sněhový hasicí přístroj - 5 CO2 ReAl ST/EN3

CENA:1450 KČ*

Sněhový hasicí přístroj - 5 CO2 ReAl ST/EN3

Sněhový hasicí přístroj - 5 CO2 ReAl ST/EN3
 

Přístroje jsou určeny k hašení požáru v počáteční fázi, v uzavřených prostorách, výpočetní techniky, telefonních ústředen, laboratoře, kuchyně, sklady s potravinami, muzea, galerie, sklady hořlavých plynů a chemikálií, i elektrická zařízení pod napětím do 1000 V. Dále je hasicí přístroj vhodný pro kotelny na plynná paliva kategorie I., II., a III. dle ČSN 07 0703.

Hasební schopnost: vyrábíme dva druhy HP 5CO2  - s hasební schopností  70 B    a    89B

Typ Rozměry
V/Š/H (mm)
Váha
(KG)

Hasivo

Teplotní
rozsah (°C)
Min. čas
působení (s)
5 CO2 ReAl ST/EN3 (70B, 89B) 687/140/190 20 CO2 5 kg -30 až + 60 9

 

 

Sněhový hasicí přístroj - 2 CO2 ReAl ST/EN3
CENA:1150 KČ*

Sněhový hasicí přístroj - 2 CO2 ReAl ST/EN3

Sněhový hasicí přístroj - 2 CO2 ReAl ST/EN3
 

Přístroje jsou určeny k hašení požáru v počáteční fázi, v uzavřených prostorách, výpočetní techniky, telefonních ústředen, laboratoře, kuchyně, sklady s potravinami, muzea, galerie, sklady hořlavých plynů a chemikálií, i elektrická zařízení pod napětím do 1000 V.

Hasební schopnost: 21 B;  C

Typ přístroje Rozměry
V/Š/H (mm)
Váha
(KG)
Hasivo Teplotní funkční
rozsah (°C)
Min. doba
činnosti (s)
2 CO2 ReAl ST/EN3 566/108/165 7 CO2 2 kg -30 až + 60 6


 

Vodní hasicí přístroj - 9 Vb ReAl ST/EN3
CENA:920 KČ*

Vodní hasicí přístroj - 9 Vb ReAl ST/EN3

Vodní hasicí přístroj - 9 Vb ReAl ST/EN3
 

Přístroje jsou určeny k hašení požáru v počáteční fázi, vhodné např. v papírenském a dřevařském

průmyslu. Nesmí být použity u elektrických zařízení pod napětím. 
Hasební schopnost: 13 A

Typ Rozměry
V/Š/H (mm)
Váha
(KG)

Hasivo

Výtlačný
plyn
Teplotní
rozmezí (°C)
Min. čas
činnosti (s)
9 Vb ReAl ST/EN3 614/181/209 19 voda + potaš dusík -20 až + 60 12

 


 

Pěnový hasicí přístroj - F9

CENA:920 KČ*

Pěnový hasicí přístroj - F9

Pěnový hasicí přístroj - F9
 

Přístroje jsou určeny k hašení požáru v počáteční fázi, vhodné např. pro hašení pevných organických látek: dřevo, uhlí, papír, sláma; kapalných látek: benzin, nafta, olej, alkohol, éter, tuky

 

Typ přístroje Rozměry
V/Š/H (mm)
Váha
(KG)
Hasivo Výtlačný
prostředek
Teplotní funkční
rozsah (°C)
Min. doba
činnosti (s)
F9 625/175/195 14,5 voda + A3F3 vzduch 0 až + 60 15

 

 

Hydrantové komplety 

Požární hydrantová hadice certifikovaná C52 20 metrů s uzavíratelnou proudnicí Tajfun za cenu 1800 Kč.

PH - ZÁSAH D25, C52, B75 + Požární proudnice Tajfun - Turbo C52

 

Požární hydrantová hadice certifikovaná d25 20 metrů s uzavíratelnou proudnicí průměr 6 nebo 10 mm za cenu 1000 Kč

Požární hadice PH - ZÁSAH D25 - plastová spojka (20m) + Požární proudnice kombinovaná D25 se spojkou kompozit - hubice 10

Požární hadice D25 20 metrů za 800 Kč

Certifikovaná požární hadice se spojkou za 700 Kč. Délka hadice 20 metrů. Spojky hliníkové 2x. Průměr 25 mm.

 

Požární hadice C52 20 metrů za 1300 Kč

Certifikovaná požární hadice C52 se spojkou za 1300 Kč. Délka hadice 20 metrů. Spojky hliníkové 2x. Průměr 52 mm

PH - ZÁSAH D25, C52, B75

ARGUS - Kouřová Čidla - Autonomní kouřové hlásiče

ARGUS - Kouřová Čidla
01.06.2015 08:29
Vlastnosti
   
Základní popis
Obchodní status Komercializováno 
Řada výrobků ARGUS požární hlásič 
Typ produktu nebo součásti Kouřové čidlo 
Baterie výdrž 10 let
Barevný odstín Polárně bílá 
Označení barvy RAL 9010 
 
Doplňky
Typ měření Optické 
Certifikace výrobku Homologace Německo VdS 
 
Prostředí
Teplota okolního vzduchu pro provoz 0...60 °C 

Cena 830 Kč včetně revizní zprávy.


Více zde: http://www.technikpo.cz

* NEJSME PLÁTCI DPH

TOPlist

Nová rubrika

05.03.2021 19:29
Samostatné požární úseky musí tvořit: prostory kabelového prostoru  elektrické rozvodny, ve kterých jsou umístěny rovaděče pro požárně bezpečnostní zařízení zdvojené podlahy podle požadavků uvedených v ČSN 730810 agregáty pro výrobu elektrické energie a rozvodny sloužící pro napájení...
07.11.2017 17:15
Sjednocení aplikační praxe při provádění kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení „Výrobce požárně bezpečnostního zařízení nemůže jakýmkoliv svým „aktem“ limitovat oprávnění k provádění kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení“ Kontrolu provozuschopnosti, údržbu...
20.08.2017 10:20
Naše činnost v požární ochraně i bezpečnosti práce je pojištěna pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám ve výši 2 000 000 Kč.  
14.05.2017 14:21
AKCE: každý šestý zaměstnanec bude mít školení dle Vašeho výběru zdarma. Objednávat můžete zde:http://www.technikpo.cz/skoleni-bozp/    
08.05.2017 09:11
V loňském roce došlo ke třem smrtelným pracovním úrazům, kdy zdrojem úrazu byla elektřina. Dále se v 15 případech jednalo o pracovní úraz závažný, tedy úraz s hospitalizací ve zdravotnickém zařízení delší jak pět dní a ve 42 případech se jednalo o pracovní úraz ostatní, tedy s pracovní neschopností...
28.01.2017 08:13
Každý zaměstnavatel má ze zákona povinnost školit své zaměstnance o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP), požární ochraně (PO) vč. zabezpečení školení řidičů a první pomoci. Uvedená školení často představují velkou administrativní zátěž, vyžadují spoustu času na organizaci, zajišťování...
31.12.2016 15:31
Certifikované školení zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců v bezpečnosti práce, požární ochraně, řidičů referentů a první pomoci od 40 Kč/zaměstnanec. Školení formou e-learningu můžete provádět kdykoliv a kdekoliv. K jeho provedení stačí pouze počítač s přístupem k internetu. Každé...
30.12.2016 20:31
Zaměstnáváme více než 50% občanů se zdravotním postižením. Tato skutečnost Vám umožňuje uplatňovat náhradní plnění ve smyslu §81 zákona 435/2004 Sb. a ušetřit tak nemalé prostředky na odvodech do státního rozpočtu. Nabízíme možnost smlouvy, která Vám zajistí garanci náhradního...
16.11.2016 17:21
Hasicí přístroj je jednou z nejstarších a nejjednodušších pomůcek pro účinné zdolávání požárů. Je rychlý, relativně účinný, levný, nenáročný na údržbu a má snadný způsob použití. Nic však nefunguje donekonečna a samo od sebe. Aby hasicí přístroj spolehlivě plnil svoji funkci, je třeba...
13.08.2016 15:06
(1) Tato vyhláška stanoví podmínky požární bezpečnosti pro     a) svařování, jímž se rozumí tepelné spojování, drážkování a tepelné dělení kovových i nekovových materiálů, pokud jsou prováděny otevřeným plamenem, elektrickým obloukem, plazmou, elektrickým odporem,...
1 | 2 >>

Kontakt

TechnikPO s.r.o. Komenského 96
Černošice
Praha-západ
25228
IČO:04986458
DIČ:CZ04986458
Preferujeme emailovou komunikaci. Pokusíme se Vám co nejdříve odpovědět.
Děkujeme za pochopení.
technikpo@technikpo.cz