Ceník služeb- možnost náhradního plnění

Ceník služeb - jsme plátci DPH. 

Uvedené ceny jsou bez DPH

 

Kontrola těsnosti tlakové nádoby:

od 650 Kč/ ks včetně protokolu

Školení online BOZP, požární ochrany, řidičů a první pomoci

od 50 Kč/ vedoucí zaměstnanec

Zajištění bezpečosti práce a ochrany zdraví při práci na základě smlouvy:

od 1000 Kč - 8000 Kč dle složitosti a velikosti provozovny

Kalibrace detektoru

od 650 Kč/ ks včetně kalibračního protokolu

Kontrola dokumentace BOZP včetně písemné zprávy

1500 Kč (kanceláře, prodejny, ordinace atd.)

Revize a kontrola hasicího přístroje(ruční):  

od 50 Kč/ ks včetně plomby a štítku

Revize a kontrola hasicího přístroje 1 - 4 ks:

150 Kč/ ks včetně plomby a štítku

Periodická revize hasicího přístroje:                                   

350/ ks  

Doprava do dílny:                                                                       

300 Kč              

Revize a kontrola hasicího přístroje(pojízdný):                    

od 90 Kč/ ks  

Revize a kontrola požárních klapek od:

od 80 Kč/ ks   

Revize a kontrola hydrantu:                                           

od 70 Kč/ ks

Revize hydrantu podzemního a nadzemního:              

od 200 Kč/ ks 

Detektor řady GIC:

2662 Kč/ ks

Hasicí přístroj práškový 6kg 21A:                                                 

865 Kč/ ks 

Box na hasicí přístroj 6 kg:                                                    

865 Kč/ ks

Požární hadice D25:                                                                

800 Kč/ ks  

Požární hadice C52:                                                              

1300 Kč/ ks   

Preventivní požární prohlídka:                                            

750 Kč

Revize a kontrola požárních dveří:                                       

od 50 Kč/ ks

Revize a kontrola požárních hlásičů:                                   

od 40 Kč/ ks

Revize a kontrola nouzového osvětlení:                     

od 50 Kč/ ks

Kalibrace a kontrola čidel a detektorů plynu:                         

 od 650 Kč/ ks

Doprava po Praze:                                                

300 Kč

 

 

Dokumentace požární ochrany:

 

Popis

Cena za ks

Stanovení zabezpečení organizace PO (směrnice)

od 800,- Kč

Začlenění podle požárního nebezpečí

od 700,- Kč

Požární řád pracoviště

od 400,- Kč

Požární evakuační plán – dle složitosti

od 1000,- Kč

Dokumentace zdolávání požárů – operativní karta

od 3000,- Kč

Požární poplachové směrnice

od 200,- Kč

Řád ohlašovny požárů

od 400,- Kč

Tematický plán a časový rozvrh školení

od 400,- Kč

Tematický plán a časový rozvrh odborné přípravy PPH

od 400,- Kč

Směrnice pro činnost preventivní požární hlídky

od 500,- Kč

 

 

 

Minimální fakturace 500 Kč

 

 

 

 

Kontaktujte nás

TOPlist

Nová rubrika

05.03.2021 19:29
Samostatné požární úseky musí tvořit: prostory kabelového prostoru  elektrické rozvodny, ve kterých jsou umístěny rovaděče pro požárně bezpečnostní zařízení zdvojené podlahy podle požadavků uvedených v ČSN 730810 agregáty pro výrobu elektrické energie a rozvodny sloužící pro napájení...
07.11.2017 17:15
Sjednocení aplikační praxe při provádění kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení „Výrobce požárně bezpečnostního zařízení nemůže jakýmkoliv svým „aktem“ limitovat oprávnění k provádění kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení“ Kontrolu provozuschopnosti, údržbu...
20.08.2017 10:20
Naše činnost v požární ochraně i bezpečnosti práce je pojištěna pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám ve výši 2 000 000 Kč.  
14.05.2017 14:21
AKCE: každý šestý zaměstnanec bude mít školení dle Vašeho výběru zdarma. Objednávat můžete zde:http://www.technikpo.cz/skoleni-bozp/    
08.05.2017 09:11
V loňském roce došlo ke třem smrtelným pracovním úrazům, kdy zdrojem úrazu byla elektřina. Dále se v 15 případech jednalo o pracovní úraz závažný, tedy úraz s hospitalizací ve zdravotnickém zařízení delší jak pět dní a ve 42 případech se jednalo o pracovní úraz ostatní, tedy s pracovní neschopností...
28.01.2017 08:13
Každý zaměstnavatel má ze zákona povinnost školit své zaměstnance o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP), požární ochraně (PO) vč. zabezpečení školení řidičů a první pomoci. Uvedená školení často představují velkou administrativní zátěž, vyžadují spoustu času na organizaci, zajišťování...
31.12.2016 15:31
Certifikované školení zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců v bezpečnosti práce, požární ochraně, řidičů referentů a první pomoci od 40 Kč/zaměstnanec. Školení formou e-learningu můžete provádět kdykoliv a kdekoliv. K jeho provedení stačí pouze počítač s přístupem k internetu. Každé...
30.12.2016 20:31
Zaměstnáváme více než 50% občanů se zdravotním postižením. Tato skutečnost Vám umožňuje uplatňovat náhradní plnění ve smyslu §81 zákona 435/2004 Sb. a ušetřit tak nemalé prostředky na odvodech do státního rozpočtu. Nabízíme možnost smlouvy, která Vám zajistí garanci náhradního...
16.11.2016 17:21
Hasicí přístroj je jednou z nejstarších a nejjednodušších pomůcek pro účinné zdolávání požárů. Je rychlý, relativně účinný, levný, nenáročný na údržbu a má snadný způsob použití. Nic však nefunguje donekonečna a samo od sebe. Aby hasicí přístroj spolehlivě plnil svoji funkci, je třeba...
13.08.2016 15:06
(1) Tato vyhláška stanoví podmínky požární bezpečnosti pro     a) svařování, jímž se rozumí tepelné spojování, drážkování a tepelné dělení kovových i nekovových materiálů, pokud jsou prováděny otevřeným plamenem, elektrickým obloukem, plazmou, elektrickým odporem,...
1 | 2 >>

Kontakt

TechnikPO s.r.o. Komenského 96
Černošice
Praha-západ
25228
IČO:04986458
DIČ:CZ04986458
Preferujeme emailovou komunikaci. Pokusíme se Vám co nejdříve odpovědět.
Děkujeme za pochopení.
technikpo@technikpo.cz