Revize hasicích přístrojů- provádíme za nižší ceny než konkurence    

 

Prohlídka hasicích přístrojů se musí provádět v okamžiku umístění do provozu a následně se mají prohlídky provádět v intervalech 30 dnů. Jestliže to okolnosti vyžadují, musí se prohlídka hasicích přístrojů provádět v častějších intervalech.

U hasicích přístrojů musí být provedena revize nejméně jedenkrát za rok, avšak v intervalu delším než 6 měsíců,

současně s hydrastatickou tlakovou zkouškou a jestli že je to výslovně určeno při prohlídce.

Při roční revizi se hasicí přístroj:

1) podrobý prohlídce plomby a zajištovacího mechanismu, zda nebyl hasicí přístroj použit,

2) je podroben výměně zajištovacího machanismu a opatřen novou plombou,

4) je podroben kontrole tlaku,

5) je podroben kontrole hadice

6) opatřen nalepeným štítkem s vyznačeným údajem o tom, že byla provedena požadovaná revize.

Kromě roční kontroly se musí v intervalech nepřevyšující 5 let provádět periodická kontrola.

Postup při periodické kontrole hasicího přístroje:

Hasicí přístroj se zcela vyprázdní. Po vyprázdnění musí tlakoměr s rozsahem stupnice od nuly (pokud je použit) ukazovat stav vyprázdnění. Hasicí přístroj se otevře, vnitřní povrch se vyčistí a prověří se z hlediska koroze nebo poškození. Jestliže je hasicí přístroj mírně zkorodován nebo poškozen, musí být vyřazen nebo podroben tlakové zkoušce. Jestliže je silně zkorodován nebo poškozen, musí být vyřazen. Dále se prověří proudnice, filtr a hadice, odvzdušovací otvory v uzávěru nebo sestavě ventilu a vnitřní stoupací trubice.Vše se dle potřeby vyčistí.

Organizace provádějící periodickou kontrolu hasicího přístroje musí udržovat záznamy o servisu všech hasicích přístrojů. Datum, kdy bal servis proveden. každý hasicí přístroj musí mít přilepen štítek, na níchž je uveden měsíc a rok provedeného servisu.

Nejméně v intervalech jedenkrát za 10 let se musí hasicí přístroj podrobit hydrostatické tlakové zkoušce.

 

Umístění hasicích přístrojů(hasicího přístroje)

(1) Umístění hasicích přístrojů musí umožňovat jejich snadné a rychlé použití.

(2) Hasicí přístroje se umísťují tak, aby byly snadno viditelné a volně přístupné. Je-li to nezbytné (např. z provozních důvodů), lze hasicí přístroje umístit i do skrytých prostor. V případech, kdy je omezena nebo ztížena orientace osob z hlediska rozmístění hasicích přístrojů (např. v nepřehledných, rozlehlých nebo skrytých prostorách) se k označení umístění hasicích přístrojů použije příslušná požární značka umístěná na viditelném místě.

(3) Hasicí přístroje se umísťují v místech, kde je nejvyšší pravděpodobnost vzniku požáru nebo v jejich dosahu. Volba druhů a typů přenosných hasicích přístrojů se provede v závislosti na charakteru předpokládaného požáru, vyskytujících se hořlavých látkách nebo provozované činnosti; přitom musí být vyloučeno, že bude v případě potřeby použit hasicí přístroj s nevhodnou hasební látkou.

(4) Přenosné hasicí přístroje se umísťují na svislé stavební konstrukci a v případě, že jsou k tomu konstrukčně přizpůsobeny, na vodorovné stavební konstrukci. Rukojeť hasicího přístroje umístěného na svislé stavební konstrukci musí být nejvýše 1,5 m nad podlahou. Hasicí přístroje umístěné na podlaze nebo na jiné vodorovné stavební konstrukci musí být vhodným způsobem zajištěny proti pádu.

(5) V dopravních prostředcích a na strojích se přenosné hasicí přístroje umísťují tak, aby nemohly ohrozit bezpečnost osob.

Prohlédněte si náš ceník: Ceník služeb

                                                                                                                                   

Kontaktujte nás,pokud máte zájem o naše služby

TOPlist

Nová rubrika

02.05.2015 09:59
  Mimo naše služby v bezpečnosti práce a požární ochrany jsme zahájili prodej hasicích přístrojů práškových Tepostop s hasební schopností 27A,183B za jedinečnou cenu 790 Kč včetně revizní zprávy a držáku.  
28.04.2015 08:05
Kvalitní německá, spolehlivá tepelná čerpadla.                                                                    Nyní i na...
12.12.2014 16:36
Objednávat služby můžete také na stránkách revize-pozarni.cz
29.09.2014 20:53
Prodej nejlevnějších hydrantových systémů:hydrant4.webnode.cz
11.06.2014 12:37
Nejlevnější hasicí přístroje:hasicipristroje3.webnode.cz
18.05.2014 23:02
Zajištujeme služby všech zákonných revizí na úseku požární ochrany. Např. hydrantů, nouzového osvětlení, hasicích přístrojů, hydrantů atd. Služby zajištujeme za nejlepší ceny na trhu. Neváhejte nás kontaktovat o cenovou nabídku.   
01.01.2013 21:20
  Výkon státního požárního dozoru Souhrnný název státní požární dozor zahrnuje jednotlivé oblasti činností, které jsou vykonávány příslušnými orgány, které zde zastupují stát. Dotčenými orgány státní správy na úseku požární ochrany a orgány vykovávající státní požární dozor jsou...
31.10.2012 18:37
Hasící přístroje s revizí zdarma - nejlevnější hasicí přístroje na trhu Práškový hasicí přístroj - PG 6 34A 183B CENA:789 KČ* Práj - PG 6 34A 18   Přístroje jsou určeny k hašení požáru v počáteční fázi, v průmyslu, obchodě, úřadech, skladech, obchodních domech, školách,...
28.07.2012 12:04
  Hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru může uložit pokutu až do 250 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí nebo až do 500 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující...
<< 1 | 2

Kontakt

TechnikPO s.r.o. Komenského 96
Černošice
Praha-západ
25228
IČO:04986458
DIČ:CZ04986458
Preferujeme emailovou komunikaci. Pokusíme se Vám co nejdříve odpovědět.
Děkujeme za pochopení.
technikpo@technikpo.cz