Montáž, revize a kontroly lineárních teplotních detektorů Protectowire

Prodej a montáž linárního teplotního hlásiče Protectowire.

Vyhodnocovací jednotky
Vyhodnocovací jednotka jednosmyčková PWG 01 a osmismyčková PWG 08 slouží pro připojení lineárního teplotního kabelu a k signalizaci poplachového a poruchového stavu systému. Na displeji jednotek lze s přesností na jeden metr určit vzdálenost, kde vznikl požár.

Napájení                      24V DC
Poplachové relé           kontakt 30V/1A, bezpotenciálový 
Poruchové relé            kontakt 30V/1A, bezpotenciálový
Zelená LED                klidový stav (napájení je v pořádku)
Červená LED              poplach na smyčce teplotního kabelu
Žlutá LED                  porucha na smyčce teplotního kabelu (rozpojení smyčky)
Technické parametry
Lineární teplotní kabel
- 2 ocelové kroucené drátky, které jsou odděleny izolací z teplotně citlivého polymeru
- Kroucený pár chráněn vnějším pláštěm různého provedení pro různé aplikace
- Maximální délka linky detekčního kabelu je 1000 m
- Instalace pomocí vhodných instalačních pásků a příchytek
- Lineární teplotní kabel se na konci vedení zakončuje odporem 3k3 Ohmů
- Funkční zkouška se provádí na konci jeho zakončení, a to simulací zkratu a přerušení kabelu
Typ EPC
- základní varianta pro široké použití v komerčních a průmyslových objektech
- opatřen vinylovým oheň retardujícím pláštěm s nízkou absorpcí vlhkosti
Typ EPN
- využívá dvojí izolace - vnitřní vinylová vrstva a vnější vrstva nylonu, který zajišťuje odolnost vůči povětrnostním podmínkám
- určen zejména pro průmyslové aplikace (odolnost vůči otěru a opotřebení)
- odolnost i vůči některým kyselinám, olejům a ropným látkám
Typ EPR
- oheň retardující vrstva elastického polypropylenu se speciálním UV stabilizátorem
- vysoká odolnost vůči povětrnostním vlivům
- vysoce odolný proti otěru
- stabilní ve vnějším prostředí a při vyšších teplotách
Typ XLT
- určen pro aplikace v mrazírnách
- vhodný do prostředí, kde je požadováno vyhlášení poplachu při nízké teplotě
- vnější plášť z oheň retardujícího polymeru, který zajišťuje odolnost proti vlhkosti a chemikáliím

 

 

TOPlist

Nová rubrika

05.03.2021 19:29
Samostatné požární úseky musí tvořit: prostory kabelového prostoru  elektrické rozvodny, ve kterých jsou umístěny rovaděče pro požárně bezpečnostní zařízení zdvojené podlahy podle požadavků uvedených v ČSN 730810 agregáty pro výrobu elektrické energie a rozvodny sloužící pro napájení...
07.11.2017 17:15
Sjednocení aplikační praxe při provádění kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení „Výrobce požárně bezpečnostního zařízení nemůže jakýmkoliv svým „aktem“ limitovat oprávnění k provádění kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení“ Kontrolu provozuschopnosti, údržbu...
20.08.2017 10:20
Naše činnost v požární ochraně i bezpečnosti práce je pojištěna pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám ve výši 2 000 000 Kč.  
14.05.2017 14:21
AKCE: každý šestý zaměstnanec bude mít školení dle Vašeho výběru zdarma. Objednávat můžete zde:http://www.technikpo.cz/skoleni-bozp/    
08.05.2017 09:11
V loňském roce došlo ke třem smrtelným pracovním úrazům, kdy zdrojem úrazu byla elektřina. Dále se v 15 případech jednalo o pracovní úraz závažný, tedy úraz s hospitalizací ve zdravotnickém zařízení delší jak pět dní a ve 42 případech se jednalo o pracovní úraz ostatní, tedy s pracovní neschopností...
28.01.2017 08:13
Každý zaměstnavatel má ze zákona povinnost školit své zaměstnance o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP), požární ochraně (PO) vč. zabezpečení školení řidičů a první pomoci. Uvedená školení často představují velkou administrativní zátěž, vyžadují spoustu času na organizaci, zajišťování...
31.12.2016 15:31
Certifikované školení zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců v bezpečnosti práce, požární ochraně, řidičů referentů a první pomoci od 40 Kč/zaměstnanec. Školení formou e-learningu můžete provádět kdykoliv a kdekoliv. K jeho provedení stačí pouze počítač s přístupem k internetu. Každé...
30.12.2016 20:31
Zaměstnáváme více než 50% občanů se zdravotním postižením. Tato skutečnost Vám umožňuje uplatňovat náhradní plnění ve smyslu §81 zákona 435/2004 Sb. a ušetřit tak nemalé prostředky na odvodech do státního rozpočtu. Nabízíme možnost smlouvy, která Vám zajistí garanci náhradního...
16.11.2016 17:21
Hasicí přístroj je jednou z nejstarších a nejjednodušších pomůcek pro účinné zdolávání požárů. Je rychlý, relativně účinný, levný, nenáročný na údržbu a má snadný způsob použití. Nic však nefunguje donekonečna a samo od sebe. Aby hasicí přístroj spolehlivě plnil svoji funkci, je třeba...
13.08.2016 15:06
(1) Tato vyhláška stanoví podmínky požární bezpečnosti pro     a) svařování, jímž se rozumí tepelné spojování, drážkování a tepelné dělení kovových i nekovových materiálů, pokud jsou prováděny otevřeným plamenem, elektrickým obloukem, plazmou, elektrickým odporem,...
1 | 2 >>

Kontakt

TechnikPO s.r.o. Komenského 96
Černošice
Praha-západ
25228
IČO:04986458
DIČ:CZ04986458
Preferujeme emailovou komunikaci. Pokusíme se Vám co nejdříve odpovědět.
Děkujeme za pochopení.
technikpo@technikpo.cz