Kontrola a revize elektrické požární signalizace EPS - ESSER a COOPER

Dle požadavků Vyhl. 246/2001 se provádí u systému EPS následující kontroly a testy Zkoušky činnosti EPS za provozu (§8 Elektrická požární signalizace) 
• 1x měsíčně u ústředen a doplňujících zařízení 
• 1x za půl roku u samočinných hlásičů a zařízení, která EPS ovládá Roční kontroly provozuschopnosti (§ 7 Vyhl 246/2001) 
• 1x ročně kontrola celého systému v plném rozsahu (pokud není stanoveno častěji) Koordinační funkční zkouška (ČSN 730785 čl. 4.8) 
• 1x ročně v rozsahu celého systému EPS včetně ostatních připojených PB systémů
Některé pojmy EPS dle normy ČSN342710:
OPPO - obslužné pole PO
KTPO - klíčový tresor PO
Koordinační funkční zkoušku řídí zkušební technik systému EPS za přítomnosti zkušebních techniků všech připojených, ovládaných a doplnujících zařízení. Koordinační funkční zkouška podléhá dozoru projektanta PBŘ.
Co je čas T1 a T2?
 
Čas T1 je časový interval, ve kterém musí obsuha ústředny EPS potvrdit předepsaným úkonem na ústředně příjem úsekového poplachu. Pokud neprovede obsluha ústředny v čase T1 předepsaný úkon, dojde k poplachu. Provede-li obsluha ústředny předepsaný úkon spustí se samočinně časový interval T2. Čas T1 se na ústředně EPS nastavuje do 1 minuty.
 
Čas T2 je časový interval,  ve kterém musí obsuha ústředny EPS potvrdit předepsaný úkon na ústředně. Pokud neprovede obsluha ústředny v čase T1 předepsaný úkon, dojde k signalizaci všeobecného poplachu. Provede-li obsluha ústředny předepsaný úkon, zastaví se čas T2. Čas T2 se na ústředně EPS nastavuje do 6 minut.
 
Systém EPS může být použit ke spuštění, ovládání či monitorování jiných požárně bezpečnostních zařízení jako jsou:
a) zařízení pro odvod kouře a tepla
b) stabilní hasicí zařízení
c) požární klapky
d) klíčové trezory 
e) systémy varování
f) systém nouzového osvělení
g) systémy pro otevírání a uzavírání nouzových východů, požárních uzávěrů apod.
 
 
TOPlist

Nová rubrika

05.03.2021 19:29
Samostatné požární úseky musí tvořit: prostory kabelového prostoru  elektrické rozvodny, ve kterých jsou umístěny rovaděče pro požárně bezpečnostní zařízení zdvojené podlahy podle požadavků uvedených v ČSN 730810 agregáty pro výrobu elektrické energie a rozvodny sloužící pro napájení...
07.11.2017 17:15
Sjednocení aplikační praxe při provádění kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení „Výrobce požárně bezpečnostního zařízení nemůže jakýmkoliv svým „aktem“ limitovat oprávnění k provádění kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení“ Kontrolu provozuschopnosti, údržbu...
20.08.2017 10:20
Naše činnost v požární ochraně i bezpečnosti práce je pojištěna pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám ve výši 2 000 000 Kč.  
14.05.2017 14:21
AKCE: každý šestý zaměstnanec bude mít školení dle Vašeho výběru zdarma. Objednávat můžete zde:http://www.technikpo.cz/skoleni-bozp/    
08.05.2017 09:11
V loňském roce došlo ke třem smrtelným pracovním úrazům, kdy zdrojem úrazu byla elektřina. Dále se v 15 případech jednalo o pracovní úraz závažný, tedy úraz s hospitalizací ve zdravotnickém zařízení delší jak pět dní a ve 42 případech se jednalo o pracovní úraz ostatní, tedy s pracovní neschopností...
28.01.2017 08:13
Každý zaměstnavatel má ze zákona povinnost školit své zaměstnance o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP), požární ochraně (PO) vč. zabezpečení školení řidičů a první pomoci. Uvedená školení často představují velkou administrativní zátěž, vyžadují spoustu času na organizaci, zajišťování...
31.12.2016 15:31
Certifikované školení zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců v bezpečnosti práce, požární ochraně, řidičů referentů a první pomoci od 40 Kč/zaměstnanec. Školení formou e-learningu můžete provádět kdykoliv a kdekoliv. K jeho provedení stačí pouze počítač s přístupem k internetu. Každé...
30.12.2016 20:31
Zaměstnáváme více než 50% občanů se zdravotním postižením. Tato skutečnost Vám umožňuje uplatňovat náhradní plnění ve smyslu §81 zákona 435/2004 Sb. a ušetřit tak nemalé prostředky na odvodech do státního rozpočtu. Nabízíme možnost smlouvy, která Vám zajistí garanci náhradního...
16.11.2016 17:21
Hasicí přístroj je jednou z nejstarších a nejjednodušších pomůcek pro účinné zdolávání požárů. Je rychlý, relativně účinný, levný, nenáročný na údržbu a má snadný způsob použití. Nic však nefunguje donekonečna a samo od sebe. Aby hasicí přístroj spolehlivě plnil svoji funkci, je třeba...
13.08.2016 15:06
(1) Tato vyhláška stanoví podmínky požární bezpečnosti pro     a) svařování, jímž se rozumí tepelné spojování, drážkování a tepelné dělení kovových i nekovových materiálů, pokud jsou prováděny otevřeným plamenem, elektrickým obloukem, plazmou, elektrickým odporem,...
1 | 2 >>

Kontakt

TechnikPO s.r.o. Komenského 96
Černošice
Praha-západ
25228
IČO:04986458
DIČ:CZ04986458
Preferujeme emailovou komunikaci. Pokusíme se Vám co nejdříve odpovědět.
Děkujeme za pochopení.
technikpo@technikpo.cz