Automatický hasicí systém FIRESTOP® (AHS)

10.06.2020 21:28

Provádíme kontroly provozuschopnosti a instalaci  automatického hasicího systému

Základem automatického hasicího systému je nádoba obdobná běžnému hasicímu přístroji TEPOSTOP® s obsahem 1; 2; 4; 6 nebo 9 kg, případně o objemu 6 a 9 l. Součástí nádoby je speciální ventil, který umožňuje napojení trubičky o průměru 6 či 12 mm. Vlastnosti této trubičky jsou pro využití rozhodující. Jedná se o trubičku ze specifického polymeru, která je pod stálým tlakem. Dojde-li ke vzniku požáru nebo nárůstu teploty na 110-120 oC, trubička vlivem tlaku uvnitř a zvýšení teploty praskne, vytvoří trysku a hasivo z nádoby začne okamžitě proudit do ohniska požáru a chráněného prostoru. Tím dojde k velmi rychlému a účinnému hasicímu zásahu.

Možnosti AHS tím ale nekončí. Systém lze doplnit o tlakový spínač (TS). Ten umožňuje v případě aktivace AHS předání (informace) ve formě bezpotenciálového kontaktu na různá elektronická zařízení, například na vlastní akustickou či světelnou signalizaci, elektrickou požární signalizaci (EPS) apod. Zabezpečit může i odpojení přívodu elektrického napětí do chráněného zařízení, ventilace nebo klimatizace, aby došlo k co nejefektivnějšímu hasebnímu účinku, při aplikaci co nejmenšího množství hasiva.

Hasiva, která se používají v AHS:

- čisté plynné hasivo HFC-236fa (FE-36), HFC-227ea (FM-200), kdy lze použít délku trubičky z jednoho vývodu ventilu maximálně do 15 m, při dvou vývodech 2 x 15 m,

- hasicí prášek ABC, kdy lze trubičku použít o délce maximálně do 4 m, nebo při dvou vývodech z ventilu 2 x 4 m,  

- pěnové hasivo PYROCOOL, TAWASOLkdy lze použít délku trubičky z jednoho vývodu ventilu maximálně do 15 m, při dvou vývodech 2 x 15 m. 

Použití jednotlivých druhů hasiv se odvíjí od charakteru chráněného prostoru. Pro ochranu elektronických a elektrických zařízení je vhodné využít plynné hasivo, pro chemické technologie a kapalné látky, je vhodné využít hasicí prášek nebo pěnové hasivo.

Automatické hasicí systémy FIRESTOP® mají všechny potřebné certifikace a jsou vyráběny, jako všechny ostatní naše výrobky, v systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001.

AHS FIRESTOP® již více jak 15 let úspěšně zabezpečují ochranu nejrůznějších technologií, strojů, zařízení, dopravních prostředků apod.

 

 

TOPlist

Nová rubrika

07.11.2017 17:15
Sjednocení aplikační praxe při provádění kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení „Výrobce požárně bezpečnostního zařízení nemůže jakýmkoliv svým „aktem“ limitovat oprávnění k provádění kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení“ Kontrolu provozuschopnosti, údržbu...
20.08.2017 10:20
Naše činnost v požární ochraně i bezpečnosti práce je pojištěna pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám ve výši 2 000 000 Kč.  
14.05.2017 14:21
AKCE: každý šestý zaměstnanec bude mít školení dle Vašeho výběru zdarma. Objednávat můžete zde:http://www.technikpo.cz/skoleni-bozp/    
08.05.2017 09:11
V loňském roce došlo ke třem smrtelným pracovním úrazům, kdy zdrojem úrazu byla elektřina. Dále se v 15 případech jednalo o pracovní úraz závažný, tedy úraz s hospitalizací ve zdravotnickém zařízení delší jak pět dní a ve 42 případech se jednalo o pracovní úraz ostatní, tedy s pracovní neschopností...
28.01.2017 08:13
Každý zaměstnavatel má ze zákona povinnost školit své zaměstnance o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP), požární ochraně (PO) vč. zabezpečení školení řidičů a první pomoci. Uvedená školení často představují velkou administrativní zátěž, vyžadují spoustu času na organizaci, zajišťování...
31.12.2016 15:31
Certifikované školení zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců v bezpečnosti práce, požární ochraně, řidičů referentů a první pomoci od 40 Kč/zaměstnanec. Školení formou e-learningu můžete provádět kdykoliv a kdekoliv. K jeho provedení stačí pouze počítač s přístupem k internetu. Každé...
30.12.2016 20:31
Zaměstnáváme více než 50% občanů se zdravotním postižením. Tato skutečnost Vám umožňuje uplatňovat náhradní plnění ve smyslu §81 zákona 435/2004 Sb. a ušetřit tak nemalé prostředky na odvodech do státního rozpočtu. Nabízíme možnost smlouvy, která Vám zajistí garanci náhradního...
16.11.2016 17:21
Hasicí přístroj je jednou z nejstarších a nejjednodušších pomůcek pro účinné zdolávání požárů. Je rychlý, relativně účinný, levný, nenáročný na údržbu a má snadný způsob použití. Nic však nefunguje donekonečna a samo od sebe. Aby hasicí přístroj spolehlivě plnil svoji funkci, je třeba...
13.08.2016 15:06
(1) Tato vyhláška stanoví podmínky požární bezpečnosti pro     a) svařování, jímž se rozumí tepelné spojování, drážkování a tepelné dělení kovových i nekovových materiálů, pokud jsou prováděny otevřeným plamenem, elektrickým obloukem, plazmou, elektrickým odporem,...
02.05.2015 09:59
  Mimo naše služby v bezpečnosti práce a požární ochrany jsme zahájili prodej hasicích přístrojů práškových Tepostop s hasební schopností 27A,183B za jedinečnou cenu 790 Kč včetně revizní zprávy a držáku.  
1 | 2 >>

Kontakt

TechnikPO s.r.o. Komenského 96
Černošice
Praha-západ
25228
IČO:04986458
DIČ:CZ04986458
Preferujeme emailovou komunikaci. Pokusíme se Vám co nejdříve odpovědět.
Děkujeme za pochopení.
technikpo@technikpo.cz