Kontrola a revize hydrantů

 

   VYBAVENÍ PROSTOR PRÁVNICKÝCH OSOB A PODNIKAJÍCÍCH
        FYZICKÝCH OSOB VĚCNÝMI PROSTŘEDKY POŽÁRNÍ OCHRANY
               A POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍMI ZAŘÍZENÍMI
                  [K § 6b písm. c) a d) zákona]
                               § 2
                       Základní požadavky
     (1)  Množství, druhy  a  způsob  vybavení prostor  a zařízení
právnických  osob a  fyzických osob  vykonávajících podnikatelskou
činnost podle  zvláštních předpisů (dále  jen "podnikající fyzické
osoby")   věcnými    prostředky   požární   ochrany    a   požárně
bezpečnostními zařízeními vyplývá  z požárně bezpečnostního řešení
stavby, nebo z obdobné dokumentace, která je součástí projektové
dokumentace  ověřené  stavebním  úřadem  podle zvláštního právního
předpisu5) nebo je stanoveno v jiném právním předpisu.
     (2)  Množství, druhy  a  způsob  vybavení prostor  a zařízení
právnických osob a podnikajících fyzických osob věcnými prostředky
požární  ochrany  a  požárně  bezpečnostními  zařízeními stanovené
podle odstavce 1 může být  rozšířeno (např. na základě schváleného
posouzení  požárního  nebezpečí  nebo  stanovení  podmínek požární
bezpečnosti).

 

Druhy požárně bezpečnostních zařízení se rozumí:mimo jiné
 
zařízení  pro zásobování  požární vodou  (např. vnější  požární
   vodovod včetně nadzemních a  podzemních hydrantů, plnících míst
   a požárních výtokových stojanů,  vnitřní požární vodovod včetně
   nástěnných   hydrantů,  hadicových   a  hydrantových   systémů,
   nezavodněné požární potrubí),

Nová rubrika

02/05/2015 09:59
  Mimo naše služby v bezpečnosti práce a požární ochrany jsme zahájili prodej hasicích přístrojů práškových Tepostop s hasební schopností 27A,183B za jedinečnou cenu 790 Kč včetně revizní zprávy a držáku.  
28/04/2015 08:05
Kvalitní německá, spolehlivá tepelná čerpadla.                                                                    Nyní i na...
12/12/2014 16:36
Objednávat služby můžete také na stránkách revize-pozarni.cz
29/09/2014 20:53
Prodej nejlevnějších hydrantových systémů:hydrant4.webnode.cz
11/06/2014 12:37
Nejlevnější hasicí přístroje:hasicipristroje3.webnode.cz
18/05/2014 23:02
Zajištujeme služby všech zákonných revizí na úseku požární ochrany. Např. hydrantů, nouzového osvětlení, hasicích přístrojů, hydrantů atd. Služby zajištujeme za nejlepší ceny na trhu. Neváhejte nás kontaktovat o cenovou nabídku.   
01/01/2013 21:20
  Výkon státního požárního dozoru Souhrnný název státní požární dozor zahrnuje jednotlivé oblasti činností, které jsou vykonávány příslušnými orgány, které zde zastupují stát. Dotčenými orgány státní správy na úseku požární ochrany a orgány vykovávající státní požární dozor jsou...
31/10/2012 18:37
Hasící přístroje s revizí zdarma - nejlevnější hasicí přístroje na trhu Práškový hasicí přístroj - PG 6 34A 183B CENA:789 KČ* Práj - PG 6 34A 18   Přístroje jsou určeny k hašení požáru v počáteční fázi, v průmyslu, obchodě, úřadech, skladech, obchodních domech, školách,...
28/07/2012 12:04
  Hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru může uložit pokutu až do 250 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí nebo až do 500 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující...
<< 1 | 2

Contact

TechnikPO s.r.o. Komenského 96
Černošice
Praha-západ
25228
IČO:04986458
DIČ:CZ04986458
Preferujeme emailovou komunikaci. Pokusíme se Vám co nejdříve odpovědět.
Děkujeme za pochopení.
technikpo@technikpo.cz