Kontrola a revize hydrantů

 

   VYBAVENÍ PROSTOR PRÁVNICKÝCH OSOB A PODNIKAJÍCÍCH
        FYZICKÝCH OSOB VĚCNÝMI PROSTŘEDKY POŽÁRNÍ OCHRANY
               A POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍMI ZAŘÍZENÍMI
                  [K § 6b písm. c) a d) zákona]
                               § 2
                       Základní požadavky
     (1)  Množství, druhy  a  způsob  vybavení prostor  a zařízení
právnických  osob a  fyzických osob  vykonávajících podnikatelskou
činnost podle  zvláštních předpisů (dále  jen "podnikající fyzické
osoby")   věcnými    prostředky   požární   ochrany    a   požárně
bezpečnostními zařízeními vyplývá  z požárně bezpečnostního řešení
stavby, nebo z obdobné dokumentace, která je součástí projektové
dokumentace  ověřené  stavebním  úřadem  podle zvláštního právního
předpisu5) nebo je stanoveno v jiném právním předpisu.
     (2)  Množství, druhy  a  způsob  vybavení prostor  a zařízení
právnických osob a podnikajících fyzických osob věcnými prostředky
požární  ochrany  a  požárně  bezpečnostními  zařízeními stanovené
podle odstavce 1 může být  rozšířeno (např. na základě schváleného
posouzení  požárního  nebezpečí  nebo  stanovení  podmínek požární
bezpečnosti).

 

Druhy požárně bezpečnostních zařízení se rozumí:mimo jiné
 
zařízení  pro zásobování  požární vodou  (např. vnější  požární
   vodovod včetně nadzemních a  podzemních hydrantů, plnících míst
   a požárních výtokových stojanů,  vnitřní požární vodovod včetně
   nástěnných   hydrantů,  hadicových   a  hydrantových   systémů,
   nezavodněné požární potrubí),

Nová rubrika

07/11/2017 17:15
Sjednocení aplikační praxe při provádění kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení „Výrobce požárně bezpečnostního zařízení nemůže jakýmkoliv svým „aktem“ limitovat oprávnění k provádění kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení“ Kontrolu provozuschopnosti, údržbu...
20/08/2017 10:20
Naše činnost v požární ochraně i bezpečnosti práce je pojištěna pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám ve výši 2 000 000 Kč.  
14/05/2017 14:21
AKCE: každý šestý zaměstnanec bude mít školení dle Vašeho výběru zdarma. Objednávat můžete zde:http://www.technikpo.cz/skoleni-bozp/    
08/05/2017 09:11
V loňském roce došlo ke třem smrtelným pracovním úrazům, kdy zdrojem úrazu byla elektřina. Dále se v 15 případech jednalo o pracovní úraz závažný, tedy úraz s hospitalizací ve zdravotnickém zařízení delší jak pět dní a ve 42 případech se jednalo o pracovní úraz ostatní, tedy s pracovní neschopností...
28/01/2017 08:13
Každý zaměstnavatel má ze zákona povinnost školit své zaměstnance o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP), požární ochraně (PO) vč. zabezpečení školení řidičů a první pomoci. Uvedená školení často představují velkou administrativní zátěž, vyžadují spoustu času na organizaci, zajišťování...
31/12/2016 15:31
Certifikované školení zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců v bezpečnosti práce, požární ochraně, řidičů referentů a první pomoci od 40 Kč/zaměstnanec. Školení formou e-learningu můžete provádět kdykoliv a kdekoliv. K jeho provedení stačí pouze počítač s přístupem k internetu. Každé...
30/12/2016 20:31
Zaměstnáváme více než 50% občanů se zdravotním postižením. Tato skutečnost Vám umožňuje uplatňovat náhradní plnění ve smyslu §81 zákona 435/2004 Sb. a ušetřit tak nemalé prostředky na odvodech do státního rozpočtu. Nabízíme možnost smlouvy, která Vám zajistí garanci náhradního...
16/11/2016 17:21
Hasicí přístroj je jednou z nejstarších a nejjednodušších pomůcek pro účinné zdolávání požárů. Je rychlý, relativně účinný, levný, nenáročný na údržbu a má snadný způsob použití. Nic však nefunguje donekonečna a samo od sebe. Aby hasicí přístroj spolehlivě plnil svoji funkci, je třeba...
13/08/2016 15:06
(1) Tato vyhláška stanoví podmínky požární bezpečnosti pro     a) svařování, jímž se rozumí tepelné spojování, drážkování a tepelné dělení kovových i nekovových materiálů, pokud jsou prováděny otevřeným plamenem, elektrickým obloukem, plazmou, elektrickým odporem,...
02/05/2015 09:59
  Mimo naše služby v bezpečnosti práce a požární ochrany jsme zahájili prodej hasicích přístrojů práškových Tepostop s hasební schopností 27A,183B za jedinečnou cenu 790 Kč včetně revizní zprávy a držáku.  
1 | 2 >>

Contact

TechnikPO s.r.o. Komenského 96
Černošice
Praha-západ
25228
IČO:04986458
DIČ:CZ04986458
Preferujeme emailovou komunikaci. Pokusíme se Vám co nejdříve odpovědět.
Děkujeme za pochopení.
technikpo@technikpo.cz